Sebastiana 02

Mieszkanie na wynajem w jednej z krakowskich kamienic. Mieszkanie zostało przearanżowane z jedno pokojowego na dwu pokojowe. Została zastosowana gra kolorów nawiązująca do odkrytego na miejscu fresku. Przeważa styl nowoczesny oraz dodatki vintage.